Goodtech

Goodtech er et teknologikonsern som arbeider målrettet for å fornye og utvikle viktige samfunnsfunksjoner. Gjennom vår kjernekompetanse innen automatisering, kraft, industri- og miljøteknikk bidrar vi til sikrere energiforsyning, bedre infrastruktur og en mer effektiv og miljøvennlig produksjon.

Uansett om det handler om automatiseringsløsninger, vannrenseanlegg eller effektiviseringsløsninger for industrien er Goodtechs virksomhet nærværende i samfunnet. Vi setter varige spor gjennom de anleggene og systemene som oppføres.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har ca. 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

 

Kontakt

Eric Staurset

Konsernsjef / CEO

+47 815 68 600

Dokumenter

Visjon

førstevalget for industriell effektivitet

Forretningsidé

Vi utvikler og leverer prosjekter, tjenester og produkter for Industri, Energi, Miljø og Infrastruktur som skaper verdi for våre kunder.