Goodtech

Her finner du all finansiell informasjon om Goodtech-konsernet og alt som berører deg som er aksjonær i Goodtech.

Goodtech ASA er notert på Oslo Børs og har i ca 325 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland, samt en omsetning på ca. NOK 700 millioner.

Konsernet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Selskapets kontofører er Nordea Bank Norge ASA.

Goodtechs 20 største aksjonærer 02.07.2018

Antall aksjer  Andel %  Navn
      7 850 288       34,32 Holmen Industri Invest 
      1 000 000         4,37 Magnus Tvenge
      1 000 000         4,37 DNB NOR Bank ASA egenhandelskonto
         902 839         3,95 Nordnet Bank AB (nom.)
         674 000         2,95 MP Pensjon PK  
         537 104         2,35 Åge Westbø AS
         500 000         2,19 Storhaugen Invest AS
         400 000         1,75 Remis AS
         400 000         1,75 Ravi Investering AS
         362 917         1,59 Goodtech ASA
         349 900         1,53 Mikla Invest AS
         342 500         1,50 Part Invest AS
         320 000         1,40 Trollhaug Invest As
         300 000         1,31 Skandinaviska Enskil. Egenhandelskonto (publ) Oslofilialen
         276 379         1,21 Avanza Bank AB (nom.) 
         258 174         1,13 Svenska Handelsbanken C/O Handelsebanken AS (nom.)
         250 000         1,09 Torstein Ingvald Tvenge  
         250 000         1,09 Fram Realinvest AS
         240 000         1,05 Raymond Harland
         223 566         0,98 Swedbank AB S/A Clients Account (nom.)
    16 437 667       71,86 Totalt 20 største aksjonærer
    22 876 146     100,00 Totalt antall aksjer


Følg aksjens utvikling på Oslo Børs

Finansiell kalender 2018

27.02.2018 Resultat 4. kvartal 2017/Foreløpig årsresultat 2017
26.04.2018 Ordinær generalforsamling
09.05.2018 Resultat 1. kvartal 2018
17.08.2018 Resultat 2. kvartal 2018
09.11.2018 Resultat 3. kvartal 2018


Børs- og pressemeldinger

Her finner du vårt arkiv for børs- og pressemeldinger

Rapporter og presentasjoner

2018 Kvartalsrapport Q1 pdf  
  Presentasjon:
DNB's 14th Annual SME Conference | Oslo, 21 March 2018
pdf  
       
2017 Årsrapport 2017 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 pdf  
       
2016 Årsrapport 2016 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 2016 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 2016 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 2016 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 2016 pdf  
       
2015 Årsrapport 2015 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 2015 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 2015 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 2015 pdf  
  Presentasjon Q2 2015 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 2015 pdf  
  Presentasjon Q1 2015 pdf  
       
2014 Årsrapport 2014 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 2014 pdf  
  Presentasjon Q4 2014 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 2014 pdf  
  Presentasjon Q3 2014 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 2014 pdf  
  Presentasjon Q2 2014 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 2014 pdf  
  Presentasjon Q1 2014 pdf  
       
2013 Årsrapport 2013 Elektronisk årsrapport pdf
  Kvartalsrapport Q4 2013 pdf  
  Kvartalsrapport Q3 2013 pdf  
  Kvartalsrapport Q2 2013 pdf  
  Kvartalsrapport Q1 2013 pdf  

Generalforsamling

2018 26.04.2018 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
2017 26.04.2017 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
2016 28.04.2016 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
2015 09.11.2015 Ekstraordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Presentasjon SPA pdf
    Fairness Opinion pdf
    Redegjørelse BDO pdf
    Bekreftelse PwC pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
  25.09.2015 Ekstraordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
  24.04.2015 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Presentasjon generalforsamling pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Styrets erklæring om fastsettelse av lønn pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf
       
2014 25.04.2014 Ordinær generalforsamling  
    Generalforsamlingsprotokoll pdf
    Innkalling til ordinær generalforsamling pdf
    Valgkomiteens innstilling pdf

Eierstyring og selskapsledelse

Goodtech ASAs (”Goodtech”) prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for den langsiktige verdiskapingen til beste for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter. Les mer her.

Kontakt

Eric Staurset

Konsernsjef / CEO

+47 815 68 600

Synnøve Granli

CFO

+47 815 68 600

Verdigrunnlag

  • Vi blir bedre sammen
  • Vi leverer
  • Vi skaper kundeverdi
  • Vi er entusiastiske